Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

ЧИМ Я МОЖУ БУТИ КОРИСНИМ «ПОСТУПУ»?

Зображення користувача гість.

Поступінформ №445 (14.06.2012 – 20.06.2012)

Роман Когут,

член Ради ГО «Поступ»

Громадській організації «Поступ» – десять років. Для безперервної діяльності добровільної громадської структури – це значний термін. Поетапно за цей проміжок часу організація змінилася якісно та структурно. Зі «споживчої» організації та «клубу за інтересами» ГО «Поступ» виросла в організацію з чіткою громадянською ідеологією та визначеною метою – побудова Громадянської держави УКРАЇНА.

Природньо, відбулась ротація членів організації. Багато з тих, хто сприяв її «народженню» вже вийшли з її лав з тих чи інших причин або були виключеними за недотримання поступівського принципу Мінімальної участі або Кодексу члена ГО «Поступ». Якісний склад поступівців позитивно змінився. І якщо раніше людина, яка мала намір вступити до організації, цікавилася що вона отримає від участі в роботі організації, то зараз, все частіше, нові та діючі члени організації задаються запитанням: «А чим я можу бути корисним «Поступу?»

Сучасний поступівець – це людина, яка не байдужа до долі країни, у якій вона живе; це людина, яка зацікавлена змінити існуючий стан справ у державі, підтримує ідеологію ГО «Поступ» та готова або вже будує Громадянську Україну. Така людина проти споживацького підходу.

Ми зібрались разом, тому що любимо свою Україну та готові віддавати їй свій час та енергію. В результаті, коли громадяни почнуть активно брати участь в управлінні державою та її справами, ми отримаємо Україну, яка про нас піклуватиметься у старості, створить умови для гідного та безпечного життя, розвитку кожної особистості, достойної роботи, можливості належного заробітку, якісної освіти, цивілізованого надання відповідних послуг тощо.

Тож в чому саме може полягати допомога «Поступу»?

Стратегічна мета ГО «Поступ» – побудова якісно нового відповідального суспільства та реформування України на принципах та постулатах ідеології Громадянської держави. Для досягнення цієї мети організації, в першу чергу, потрібні люди. Щоб ГО «Поступ» була б здатною щось змінити у масштабах усієї держави, необхідно досягти впливовості та авторитетності організації. У наш час впливовість досягається двома шляхами: перший – гроші, другий – підтримка народу. Наш шлях – це досягнення впливовості і, як наслідок, авторитетності за рахунок підтримки ідеї масами. Досягнувши хоча б 1% підтримки населенням країни ідеології «Поступу», можна говорити про впливовість організації.

Зараз в організації є люди різного достатку та різного соціального статусу. В переважній більшості – це середній клас. Найвагоміший внесок в організацію – це не членські внески, а внесок людини у вигляді діяльності задля прогресу організації. Внески тільки підтримують інфраструктуру ГО «Поступ», а от саме робота людей та їх самовіддача спільній ідеї розвиває «Поступ», наближає організацію в цілому до її мети.

З недавнього часу в ГО «Поступ» діє принцип «3+1». Це означає, що кожен член організації крім трьох основних принципів участі (участь у Загальних зборах, отримання та підтвердження газети «Поступінформ» і сплата членських внесків) повинен брати участь ще, як мінімум, в одному напрямку діяльності ГО «Поступ». Інформацію щодо забезпечення та сприяння принципу «3+1» збирає та консолідує Олександр Кравченко.

Кожен поступівець може знайти та реалізувати себе, наприклад, в будь-якому з трьох головних напрямків діяльності нашої організації, завдяки яким і формується шлях до досягнення мети – достойного життя у Громадянській Україні.

Перший: ІДЕОЛОГІЯ (формування і розвиток теоретичної бази проекту «Громадянська держава Україна», розробка концепції та плану соціально-економічних реформ).

До цього напрямку, для прикладу, можуть входити такі види діяльності:

 • участь та робота в головній координаційній групі щодо розвитку Ідеології (наприклад, Аналітичний центр «Громадянська Україна»;
 • створення та функціонування робочих груп щодо розробки та деталізації тих чи інших аспектів Громадянської держави;
 • вивчення досвіду інших країн, його систематизація та адаптація для подальшої розробки принципів Громадянської держави;
 • організація обговорення теоретичних засад Громадянської держави на різних заходах, в соціальних мережах, упорядкування їх результатів;
 • вихід на контакти із спеціалістами з розвитку окремих позицій ідеології громадянської держави;
 • сприяння діловим контактам з державними та недержавними інституціями стосовно розвитку ідеології;
 • підготовка публікацій для газети «Поступінформ» та Порталу «Поступ», виходячи з напрацьованих матеріалів;
 • класифікація напрацьованих матеріалів та їх спрощення задля доступності для сприйняття;
 • співпраця із іншими напрямками діяльності (Піар, Люди) тощо.

Другий: ПІАР (розповсюдження та популяризація теоретичних основ Громадянської держави, досягнення підтримки більшістю громадян України нашої громадянської ідеології). В цьому напрямку можна займатися наступним:

 • робота в соціальних мережах з метою просування громадянської ідеології та популяризації ГО «Поступ»;
 • участь в акціях, масових заходах нашої та інших громадських організації;
 • участь у створенні та розробці агітаційних і презентаційних матеріалів;
 • співпраця із засобами масової інформації;
 • підготовка прес-конференцій, інформаційних повідомлень, інформаційних подій та інформаційних приводів;
 • розповсюдження друкованих матеріалів, особисте спілкування з різними людьми для поширення поступівських громадянських принципів.

Третій: ЛЮДИ (створення масової організації, зростання чисельності організації до рівня, не менше 100 000 членів). В цьому напрямку основне – це робота щодо залучення до ідеології «Поступу» та подальшого входження в організацію якомога більшої кількості людей.

Крім зазначених трьох головних напрямків діяльності є такі, що забезпечують роботу організації:

Перший – це робота щодо розвитку регіональної мережі. У нас є багато людей, які проживають поза межами Києва. Створюючи структури у інших населених пунктах, ми просуваємо громадянську ідеологію в інші регіони. Для роботи у цьому напрямку потрібно мати представництво в певному регіоні. Окрім представницької роботи є ще й ідеологічна, а це робота з людьми за допомогою
сучасних Інтернет-технологій.

Другий – це робота задля функціонування та розвитку газети «Поступінформ» та Порталу ГО «Поступ» (http://www.postup.org.ua). Сюди входить журналістська робота, забезпечення виходу газети та підтримки роботи сайту.

Третій напрямок – адміністрування та загальне забезпечення функціонування організації. В організації є багато роботи, яка пов'язана із забезпеченням документообігу (підготовка листів, звернень, запитів, відповідей на запити інших), організація різного роду заходів, участь в акціях тощо.

Четвертий напрямок – участь у центрах активності організації. У ГО «Поступ» є багато центрів активності, в яких кожен може себе реалізувати, таким чи іншим чином. Так, в центрі «Активна громадянська позиція» можна брати участь у роботі громадських рад при органах влади, співпрацювати з громадськими організаціями та політичними партіями.

Також є окремий напрямок, спрямований на внутрішню роботу щодо всебічного захисту членів організації (координатор напрямку «Захист»Анна Лисаченко). Робота напрямку пов'язана не тільки з вирішенням юридичних та правових питань, але й соціально-побутових, пов’язаних зі здоров'ям, безпекою тощо.

Перелік справ, виконуючи які людина може бути корисною «Поступу», цим списком не обмежується. І якщо людина захоче знайти ту діяльність, завдяки якій вона може чи зможе бути корисною «Поступу», то вона обов’язково це зробить. Головне – не забувати про спілкування, якщо виникають проблеми або запитання стосовно визначення напрямку, то завжди можна звернутися до свого Представника або до будь-якого члена Виконкому «Поступу», який дасть корисну пораду.

Приєднуйтесь до нашої спільної роботи і разом ми побудуємо Україну, якої варті!

Також у цих матеріалах: