Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

Проблема освіти в державі

Зображення користувача maria_sychova.

Поступінформ № 551 (26.06.2014 – 2.07.2014)

Але витрачати час потрібно на такі важливі речі, як, наприклад, освіта, бо вона надає свободу людині як матеріальну, так і духовну. Система освіти має вирішувати наступні задачі: розкриття і максимальний розвиток природних талантів і здібностей кожної людини, виховання відповідальних громадян, забезпечення господарства України кваліфікованими кадрами.

Існує два види освіти: формальна і неформальна. Формальна освіта спрямована на набуття досвіду та кваліфікації в певній сфері життя. Таку освіту людина набуває в певних учбових закладах: школах, ліцеях, гімназіях, університетах. Неформальна освіта спрямована на розкриття і розвиток природних талантів і здібностей кожної людини. Така освіта не регламентована місцем отримання, терміном і формою навчання та заходами державної атестації. Поширеними варіантами неформального навчання є тренінги в компаніях для оновлення та підвищення кваліфікації співробітників, структуровані онлайн-навчання, позашкільна освіта, а також курси, організовані громадянським суспільством: організаціями для своїх членів, їх цільових груп або суспільства в цілому. Поєднання формальної та неформальної освіти надає певного завершеного виду в культурному розвитку країни.

В деяких країнах, таких, як Чехія, наприклад, громадські організації відіграють значну роль у різних галузях суспільного життя, і, зокрема, у системі неформальної освіти та підтримки обдарованих дітей, доповнюючи та розширюючи зусилля держави в цьому напрямку, співпрацюючи з нею. Але така співпраця можлива тільки при наявності конкурентоспроможної економіки країни, так як освіта - це насамперед ринок праці. На сьогоднішній день в Україні, на жаль, відбувається розрив зв’язків між сферою освіти та ринком праці. А перша умова освіти, як сказав англ. письменник, художник і теоретик мистецтва Джон Рескін - це можливість отримання повноцінної і значимої роботи.

Отже підняття економіки-це найголовніша умова розвитку освіти та культури країни. Роль громадських організацій дуже важлива в цьому питанні. Громадські організації повинні впливати на державні рішення, тому освітня роль громадських об’єднань, таких як, наприклад Поступ, заключається в проведенні лекцій та тренінгів для розвитку свідомості громадян, тобто лекцій про методи управління політичними процесами, про державу, політичну свідомість та ін. Державі потрібні освічені люди, бо вони-головний скарб нації. За націю освічених та талановитих людей!

Марія Сичова, член ГО «Поступ»

Також у цих матеріалах: