Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

Що означає емблема Поступу?

Зображення користувача ПОСТУП.

Емблема громадської організації Поступ – комбінація стилізованих букв "П" і "П". Перша стилізована буква "П" виконана стандартно, друга – в переверненому вигляді та перехрещені між собою, виконані у чорному або синьому кольорі та містять під комбінацією стилізованих букв найменування організації – перший рядок – словосполучення "Громадська організація", другий рядок – слово "Поступ", виконані в чорному або синьому кольорі, відповідно до кольору стилізованих букв "П". Буква "П" є першою і останньою буквами власної назви громадської організації "Поступ" та одночасно є стилізованим зображенням символу "Інь-Ян".

У східній філософії сили Інь та Ян символізують протилежні сторони будь-якого процесу або явища. Тісний зв'язок, взаємодія та, в результаті, рівновага яких є необхідною умовою досягнення гармонії як у суспільстві в цілому, так і для окремої людини. Іні та Ян не просто протистоять одне одному – так в Ян закладене Інь і навпаки, процвітання Інь породжує процвітання Ян.

Зареєстровано у Державній реєстраційній службі України
http://www.drsu.gov.ua/show/2273