Вхід
Контакти
Мапа сайту
Телефон:
067 732 6195

ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

Зображення користувача ПОСТУП.

Пропонуємо вашій увазі проект другої редакції
доктрини ГО "ПОСТУП" "Громадянська республіка"
(п`ятий розділ)

V. ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ
Загальне правило говорить про наступне. Якщо до влади приходить новий уряд, і він не має попереднього плану реформ і команди реформаторів в своєму складі, то такий уряд, скоріше за все, буде провальним. Реформи повинні бути розроблені до приходу до влади і команда реформаторів повинна бути сформована теж до приходу до влади. Уряд, що не має заздалегідь підготовленого плану та команди, приходить до влади для задоволення власних інтересів, а не інтересів країни.

Наведені нижче першочергові реформи НІЯК не стосуються Громадянської республіки. Вони мають бути впроваджені при будь-якій системі державного правління для виведення країни з кризи. Це означає, що після приходу до влади Громадянський уряд буде спочатку впроваджувати ці першочергові реформи, а не будувати Громадянську Республіку.
Ми плануємо три блоки головних першочергових реформ:
а) реформа економіки;
б) реформа правоохоронної системи;
в) реформа армії.

Основні принципи економічної реформи.
«Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може.» Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії, 1925-2013

Ми вважаємо, що кінцевою метою реформ в економіці України має стати реальне підвищення рівня життя населення. Це вимірюється стабільним і випереджаючим (в порівнянні з темпом зростання ВВП в розвинених країнах) зростанням ВВП. Завданням реформ має стати створення таких умов і передумов, за яких це стає можливим.
Економічна реформа має бути спрямована на встановлення Градієнтної економіки. Градієнтна економіка - це економічна платформа, згідно якої чим вищий рівень підприємництва (капіталу) - тим більший контроль з боку держави. І навпаки - чим менший рівень підприємництва (капіталу) - тим менший контроль.

Ми бачимо три кити, на яких стоїть економічна реформа.
Кит перший. Лібералізація економіки (Першочергові дії).
Ліквідація всіх перевіряючих та контролюючих органів. Залишаються лише ті, без яких не можна обійтися. Бізнесмен має займатися своєю справою, а не відбиватися від перевірок.

Проведення податкової реформи, яка має базуватися на таких принципах:
• Принцип простоти. Податкова система має бути настільки простою, щоб в ній зміг розібратися випускник школи не більше ніж за годину. Прикладом такої простоти може слугувати пропозиція Всеукраїнської спілки вчених-економістів України щодо ліквідації всіх податків та впровадження єдиного податок на покупку 5%.
• Принцип стабільності. Будь-які зміни в податкове законодавство мають сприйматися, як надзвичайна ситуація. Найкращий податок - це старий податок, до якого всі звикли. Найгірший податок - це новий податок, який заважає справі, бо до нього ще не звикли.
• Принцип збалансованості. Загальне податкове навантаження по країні має наближатися до 30%.
• Принцип прозорості. Кожен громадянин повинен мати можливість легко дізнатися, куди пішла кожна гривня особисто його податків.
• Принцип справедливості. Розмір податків має залежати від рівня статків Громадян. Чим вищі статки - тим більші податки.
Кит другий. Створення та реалізація єдиної національної маркетингової стратегії (середньострокова перспектива).

Необхідно обрати мінімальну кількість найбільш перспективних магістральних галузей економіки (в ідеалі одну). Вони мають стати локомотивом всієї економіки. Усі ресурси країни (політичні, людські, фінансові, духовні та культурні) мають бути спрямовані на те, щоб ці галузі (галузь) зайняли провідне місце у світовій економіці.

Це автоматично призведе до розвитку практично всіх інших галузей економіки. Прикладом такої магістральної галузі може бути виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, в якій Україна стане беззаперечним лідером. Тобто українські товари сільського господарства мають стати найякіснішими у світі. Експорт сільськогосподарської сировини, замість готових високоякісних та високотехнологічних продуктів, буде прирівняний до державної зради. Наприклад, за вивіз лісу - кримінальна відповідальність.

"Люди, що мають значні заощадження і активи, по-іншому відносяться до життя. Вони упевненіші у власних силах і переймають на себе відповідальність за себе і за свої сім'ї. - Лі Куан Ю, Батько сингапурської нації (1923-2015рр)

До середньострокової перспективи також відноситься й реалізація пенсійної реформи. Протягом 25-30 років Україні слід перейти на накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Для цього пропонується ввести обов’язкові відрахування від доходів всіх категорій громадян в систему накопичувального пенсійного страхування. Частина коштів може зараховуватися підприємствами до корпоративних пенсійних фондів. З цією метою мають бути створені всі умови, за яких підприємствам робити це буде вигідно.

Успішність пенсійної реформи напряму залежить від успішності розвитку економіки. При слабкій економіці високі пенсії неможливі. Державна пенсія ліквідується. Замість неї буде введено державне забезпечення старості для тих, хто працював на державній службі. Головне завдання держави - збереження пенсійних накопичень від інфляційних процесів.

Кит третій. Інституалізація власності
1. Будь-яка власність (матеріальні та нематеріальні активи) має легко оформлятися таким чином, щоб її легко можна було подарувати, продати, передати у спадщину, обміняти.
2. Має працювати високорозвинений фондовий ринок, де будь-яка людина повинна мати можливість вільно вкладати гроші в акціонерний капітал.
3. Має бути запроваджено дієвий та ефективний механізм швидкого відчуження будь-якої власності.
Виконання цих позицій забезпечить великий обсяг внутрішніх інвестицій та унеможливить рейдерство.

Реформа правоохоронної системи.

Ліквідація корупції
Щоб побороти корупцію, розпочніть з того, що посадіть за грати трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що. - Лі Куан Ю, Батько сингапурської нації (1923-2015рр)

При реформуванні правоохоронної системи, в першу чергу, необхідно вирішити проблему корупції. Ми виходимо з наступного принципу: якщо влада протягом шести місяців не ліквідує корупцію, то вона (влада) або не хоче цього робити, або не є владою.

Для досягнення мети - ліквідації корупції в Україні необхідно, як мінімум:
1. Політична воля влади, яка може, на приклад, бути реалізована через створення антикорупційного органу, що підкорятиметься верховній владі, яка за нього і має відповідати. Якщо влада скаже, що антикорупційний орган погано працює, то вона є нікчемною і її слід прибрати.
2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати чиновникам до рівня не менше ніж в 2-3 рази вище, від середньої зарплати по країні. Одночасне дотримання жорсткого контролю відповідності доходів чиновників їх витратам. Їх невідповідність має вести до неминучого покарання. Сам факт невідповідності – це кримінальний злочин.
5. Максимальне спрощення системи отримання дозволів, погоджень та інших регуляторних функцій держави.
6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (за необхідності) комісійних за надання інформації про хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме суть перших кроків у боротьбі з корупцією.
Без них подолати корупцію неможливо. Реалізувати ці позиції може тільки влада, яка сама буде мати бажання і волю навести лад в країні.

Реформа судової системи
Найбільш важлива зміна до закону, зроблена нами в 1960 році, дозволяла судам трактувати ту обставину, що обвинувачений жив не відповідно до статків або мав в розпорядженні об'єкти власності, які він не міг придбати на свої доходи, як підтвердження того, що обвинувачений отримував хабарі". - Лі Куан Ю, Батько сингапурської нації (1923-2015рр)

Одночасно з подоланням корупції головним вектором реформи судової системи повинна стати зміна акценту її роботи в бік справедливості. Ніякого від громадян незалежного суду не повинно бути. Судді «не на Місяці живуть». Вони стають суддями не для того, щоб формально забезпечувати виконання законів, а для того, щоб вершити справедливість, орієнтуючись на закони. Якщо виникає протиріччя між встановленням справедливості і законом, то перемагати має справедливість. Закон же, в цьому випадку, повинен оперативно змінюватися.

Так, реформа системи правосуддя має базуватися на таких принципах:
• Принцип справедливості. Рішення суду, що стосуються громадян, мають базуватися не просто на законі, а й, в першу чергу, на поняттях справедливості, що існують у суспільстві. Не справедливість має базуватися на законі, а закон на справедливості.
• Принцип однакового застосування законодавства. Рішення суду мають відповідати усталеній судовій практиці. Кожен повинен мати реальну можливість спрогнозувати рішення суду в його справі, якщо аналогічна справа вже розглядалася.
• Принцип довіри. Суддями мають бути лише ті люди, яким довіряють громадяни. Вирішальним повинна бути не юридична освіта, а саме довіра людей.

Реформа органів внутрішніх справ
Поліція має залежати, в першу чергу, від громадян. Добробут працівників поліції повинен бути прямо пов'язаним з тим, наскільки громадяни будуть задоволені їх роботою. В цьому напрямку доведеться зламати хребет ментовсько-совдепівській системі, що складалася роками.

Єдиним принципом реформи органів внутрішніх справ має бути принцип захищеності. Кожен, хто знаходиться на території України, повинен відчувати безпеку та захист від будь-яких злочинних посягань. Саме відчуття захищеності має стати критерієм оцінки роботи поліції.

Фактично реформа поліції повинна призвести до того, що в ній (поліції) має бути два головних напрямки роботи. Перший - це охорона порядку, тобто недопущення здійснення злочинів або швидке реагування на них. Другий - розслідування вже вчинених злочинів, щоб забезпечити невідворотність покарання. Саме невідворотність покарання є головною умовою запобігання злочинів.

Прикладами реформування органів внутрішніх справ можуть бути країни, в яких ці органи працюють ефективно: Німеччина, Ізраїль, США, тощо.

Реформа армії.
"народ, який не кормить свою армію, рано чи пізно починає кормити чужу". – народна мудрість

Кожен громадянин має бути готовим обороняти свою країну. У випадку агресії вся країна стає армією, вся територія країни стає театром бойових дій чи партизанської боротьби. Але до агресії слід готуватися постійно. Історична мудрість каже: “Хочеш жити в мирі - готуйся до війни”. Якщо ми завжди будемо до неї готові, то її ніколи не буде.

Це означає, що військова підготовка повинна здійснюватися завжди і всі в ній мають приймати участь, незалежно від соціального статусу чи посади. Президент, Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради та інші - теж не виключення. Всі вони мають проходити навчання разом зі звичайними Громадянами. Справа захисту Вітчизни - це справа ВСІХ Громадян. Ті, хто з різних причин не можуть тримати зброю в руках, теж повинні бути захисниками. Бо будь-яка перемога здійснюється не на фронті, а в тилу. Мілітаризоване суспільство неможливо перемогти. Мілітаризація суспільства і є головним вектором реформи армії. Це вимушена міра, яка обумовлена агресивними діями нашого сусіда.
Ми маємо відновити традицію, де кожен Громадянин - захисник. Проти такої України жоден ворог не матиме шансів на перемогу. Для цього в країні повинно бути створене професійне військо та система загальної військової підготовки.

Професійне військо має бути високотехнологічним і ситуативно приймати участь в миротворчих операціях по всьому світу за міжнародними та двосторонніми угодами держави. Служба в такому війську буде привілеєм та кращою школою національної еліти. Однак, у випадку агресії військо має легко розгоратися і ВЕСЬ народ повинен ставати армією. Громадяни готуються діяти, як у складі регулярних військ, так і у партизанській боротьбі та диверсійних діях на території ворога.

Ці принципи військової організації взяті з прикладів військ Сінгапуру, Швейцарії, Ізраїлю. Вони необхідні в тих випадках, коли по сусідству знаходяться сильні та агресивні сусіди. Ці принципи довели свою ефективність на практиці.
Перехід до Громадянської Республіки (програма-максимум)
Для проведення першочергових реформ в руках у Громадянської сили має бути вся повнота влади. Це означає, що у неї повинна бути абсолютна підтримка народу, а також повний контроль над всією вертикаллю влади.

В міру того, як будуть реалізовуватися основні базові реформи, будуть дозрівати умови для еволюційного перетворення України з демократичної республіки в громадянську республіку. Поступово впроваджуватимуться різні елементи нової системи організації влади.

Але побудовою Громадянської республіки справа не може закінчуватися. Хоча б з тієї причини, що Громадянська республіка - це все-таки інструмент формування прогресивного уряду. Інструмент формування нової, відповідальної політичної еліти. Тут на порядку денному буде підніматися питання про курс нової Громадянської республіки, куди вона буде рухатися, яке місце в єдиній геополітичній системі світу буде займати.